Mikayıl Müşfiq

Mikayıl Müşfiq

Hakkında çok yazmayacağım, daha doğrusu yazamayacağım. Çünki 30 seneleik ömüre destansı bir hayat sığırdı o adam, raflara süs olucak, geleceğe miras bırakılacak misralar yazdı… Sözü uzatmadan Mikayıl Müfiqin 2 yaşında kaybetmiş annesi için yazdığı “Ana” şirini sizlerle paylaşıyorum

Mikayıl Müşfiq (1908-1938)
Mikayıl Müşfiq

Ana dedim, ürəyimə yanar odlar saçıldı, 
Ana dedim, bir ürpəriş hasil oldu canımda,
Ana dedim, qarşımda bir gözəl səhnə açıldı,
Ana dedim, fəqət onu görməz oldum yanımda.

Ana, ana!.. Bu kəlmənin vurğunuyam əzəldən,
Onu gözəl anlatamaz düşündüyüm satırlar.
Ana olmaz bizə hər bir “yavrum” deyən gözəldən,
Çünki onun xilqətində ayrıca bir füsun var.
 Başqa aləm yaşamadım böylə gözəl biçimdə,
Onu kimsə gözəlliyin çilvəsində yaratmış;
Ana, ana… çiçəkli bir fidandır ki, içimdə
Ta əzəldən kök salaraq, ürəyimdə boy atmış.
 
O fidanı bəzi faqıt istiyorum çəkərək,
Qoparayım ürəyimdən, fəqət onda varlığım
Sızıldarkən, sanki bir səs qopub incə və titrək
Bir lisanla söylüyor ki:- Mənə dəymə, yazığım!
 
Çünki səni mən bəslədim, mən böyütdüm, oxşadım,
Söylədiyin sözlər ki var beşiyinin üstündə
Oxuduğum türkülərin kölgəsidir, övladım!
Mənə məxsus vərəqlər var hər kitabda, hər dində.
 
Nə doğru söz yazıqlar ki, görməmişəm onu mən,
Diyorlar ki, Müşfiq, xəstə bir tifildin, ananı
Baban kimi soyuq əllər qucağına çəkərkən,
Yalnız acı fəğanların titrədirdi hər yanı. 
İndi mənə hər kəs:- Anan, baban varmı?- söyləsə,
Diyorum ki, — qapılmadan bir xülyaya, bir hissə-
Olan olmuş, keçən keçmiş, indi məni yaşadan
Bir müqəddəs, bir səmimi əməlim var, tapdığım.
 
İnandığım bir qiblə var, o da hər gün, hər zaman
Yorulmayan qollarımla, düşünərək yapdığım
Bir aləmdir, bir aləm ki, səmaları qıpqızıl,
Yüksəkləri, alçaqları, fəzaları qıpqızıl!

Mikayıl Müşfiq,

6 ocak 1938 de Stalinin başçılık ettiği komünist hükumet tarafından halk düşmanı (o devirde stalin siyasetine uymayanları “halk düşmanı” ilan ederek ya sürgün ediyorlardı yada idam) ilan edilerek hakkında ölüm hükmü çıkarıldı  ve aynı günde de hüküm icra edilmiştir. Bu gün eski sovet ülkekerinde “represiya”ya kurban edilmiş aydınlardan biri olarak anılıyor.

Mikayıl Müşfiq hakkında kisa film


Ana şiiri

Muradov

Muradov

Blogger

Bir Cevap Yazın